triggerpisteet

Triggerpisteet on jännittyneessä lihassyissä sormin tunnustelemalla havaittavia paikallisia pieniä kovettumia, jotka ovat erittäin kosketusherkkiä kohtia. Niitä painettaessa aiheutuu kipua paikallisesti ja heijastekipua lähialueille. Triggerpisteet voivat aiheuttaa eri tyyppisiä lihas-, luu- ja nivelkipuja. Lihassolujen supistuvat osat lakkaavat toimimasta ja syntyy kroonisia oireita aiheuttavia triggerpisteitä. Tutkimukset ovat osoittaneet triggerpisteitä esiintyvän hyvin yleisesti tuki- ja liikuntaelin kiputilojen aiheuttajana.

Vaikka triggerpisteillä ja akupunktiopisteillä on jotain yhtäläisyyksiä, kyse ei kuitenkaan ole samasta asiasta. Akupunktiopisteet sijaitsevat tietyllä linjalla (meridian), jossa ihon sähköisen vastuksen on todettu olevan muita kehon osia matalampi. Triggerpisteet ovat kudoksessa esiintyviä erillisiä kohtia, joista aiheutuu ärsytettäessä toistettavissa olevaa heijastekipua.