Historiikki

Kalevalainen Jäsenkorjaus perustuu vanhoihin kansanparannusperinteisiin, jotka esiintyvät kuvakielellä kirjoitettuna myös kalevalassa. Pääosin pohjanmalla nämä parannustaidot ovat säilyneet sukupolvilta toisille. Kansanparannuksen tutkimisella suomessa on jo pitkä historia. 1733 Gabriel Maxeniuksen väitöskirjassa  viitataan Jäsenkorjauksen oppeihin. Sata vuotta myöhemmin Elias Lönnroth on kirjoittanut väitöskirjan sekä Kalevalan joissa on viitteitä Jäsenkorjauksesta. Kansalliseepos Kalevalan on kirjoitanut ja koonnut lääkäri Elias Lönnroth, se on kirjallinen ja taiteellinen teos joka perustuu suomensukuisten heimojen kertomaperinteeseen. Hän oli kiinnostunut suomalaisesta kansanomaisesta lääkintätietoudesta. Kalevalaan pohjautuen Kalevalainen Jäsenkorjaus opettaa kuinka nöyrästi tulee oppia ja kuinka pienistä murusista tieto ja osaaminen kootaan.